Calendari de sortides, festes i Celebracions

10 de juliol de 2017

Col·laboració família-escola

Reunions de grup-classe:
Les reunions de famílies corresponents a cada grup tenen lloc durant el primer trimestre. Amb antelació s'envia el calendari previst.

Reunions de famílies i mestres:
És convenient que, durant el curs, les famílies es reuneixin amb la mestra dels seus fills/es, ja sigui per iniciativa pròpia o de l'escola. La finalitat d'aquestes trobades és compartir l’evolució i el procés d'aprenentatge de l'alumne/a.

Informació periòdica a les famílies:
Per correu electrònic rebreu el seguiment del procés d’aprenentatge del vostre fill/a.
Infantil: febrer i juny

Primària: desembre, març i juny