Calendari de sortides, festes i Celebracions

El nostre model d´escolaVetllem per la formació i el desenvolupament integral de tots els nens i nenes.

Eduquem en els valors de la responsabilitat individual i col·lectiva, l’estima per la pròpia vida i la dels altres, el desenvolupament de l’esperit crític i constructiu, la llibertat de pensament i d’expressió i el reconeixement i respecte envers les diferències.

Som escola inclusiva i entenem la diversitat com un fet valuós que enriqueix i fomenta l’aprenentatge i la  cohesió social.

Eduquem desenvolupant les potencialitats individuals, no marcades pel gènere.

Entenem la laïcitat com l’expressió de la convivència de les diferents creences.

Considerem que la participació i la gestió democràtica de tots els membres de la comunitat educativa és imprescindible per crear vincles i fer escola.

Som una escola catalana, vinculada a l’entorn i a la cultura del nostre país i la llengua catalana és la llengua d’aprenentatge i de relació. Partint de la nostra identitat, ens enriquim també amb altres llengües i cultures del món.

Tenim un paper actiu i creatiu al barri de Sarrià.
Ens relacionem amb les seves institucions i l’alumnat participa en moltes de les activitats que s’hi organitzen.

Tenim cura de l’educació ambiental i estem compromesos amb l’Escola +Sostenible.