Calendari de sortides, festes i Celebracions

L´aprenentatge a l´escola

L’acció tutorial
És fonamental i per això atenem els alumnes des de les seves necessitats individuals i grupals. L’educació emocional genera un clima de confiança i seguretat que afavoreix el desenvolupament personal, l’aprenentatge i les relacions entre els infants, els adults de l’escola i la família.

Créixer en la diversitat
Plantegem la tasca educativa des d’una perspectiva que reculli, integri i potenciï cadascun dels alumnes des de la seva individualitat, tenint en compte que tots i totes som diferents. L’escola s’adequa a aquestes diferències i organitza el treball de l’alumnat de manera que faci possible aquesta diversitat.

Adquirir competències bàsiques
L’escola procura que els nens i nenes adquireixin la capacitat d’actuar en situacions diverses a partir de les experiències, els coneixements, els valors i les habilitats.
Les competències que s’han d’assolir a l’escola fan referència a la seva capacitat de comunicació, d’autonomia, de convivència i d’adquisició de nous aprenentatges.

Gaudir l’escola
Els infants, protagonistes del seu aprenentatge, han de viure l’escola com una experiència gratificant.  Creiem en la relació directa entre el benestar i la felicitat a l’escola i la qualitat de l’aprenentatge.