Calendari de sortides, festes i Celebracions

12 de juliol de 2018

Calendari curs 2018-19




 1r. trimestre:
 • 12 de setembre, dimecres, inici de curs
Aquest dia, a les 9h. del matí, cada tutor/a baixarà al pati a rebre els seus alumnes. A  les 4 s’obrirà la porta del pati perquè totes les famílies que ho desitgin puguin pujar a conèixer les aules dels seus fills i filles, i saludar la tutora o el tutor i el monitor/a de l’espai de migdia i tarda.
 • 12 d’octubre, divendres, festa de la Hispanitat
 • 1 de novembre, dijous, festa de Tots Sants
 • 2 de novembre, divendres, dia de lliure disposició, consensuat pel Consell Escolar
 • 6 de desembre, dijous, festa de la Constitució
 • 7 de desembre, divendres, dia de lliure disposició, consensuat pel Consell Escolar
 • 21 de desembre, divendres, últim dia del primer trimestre (fins les 3h).
2n. trimestre:
 • 8 de gener, dimarts, inici del segon trimestre
 • 4 de març, dilluns, dia de lliure disposició,  consensuat pel Consell Escolar
 • 12 d’abril, divendres, últim fi del segon trimestre.
3r. trimestre:
 • 23 d’abril, dimarts, inici del tercer trimestre
 • 1 de maig, dimecres, festa del Treball
 • 10 de juny, dilluns, festa de Pasqua Granada
 • 21 de juny, divendres, últim dia de curs
       De l’11 al 21 de juny farem jornada continuada: fins a les 3h, inclòs el dinar.


Per celebrar conjuntament amb les famílies algunes festes de l’escola, s’obrirà la porta per a tothom, a les 3 de la tarda, els següents dies:
·         Festa Major, divendres 5 d’octubre
·         Carnestoltes, divendres 1 de març

·         Sant Jordi, dimarts 23 d’abril


Per celebrar conjuntament amb les famílies algunes festes de l’escola, s’obrirà la porta per a tothom, a les 3 de la tarda, els següents dies:
·         Festa Major, divendres 6 d’octubre
·         Carnestoltes, divendres 9 de febrer

·         Sant Jordi, dilluns 23 d’abril