Calendari de sortides, festes i Celebracions

7 de novembre de 2016

ELECCIONS AL CONSELL ESCOLAR

El 7 de novembre s’inicia el procés electoral per a la renovació parcial dels sectors electius del Consell Escolar.
Com sabeu, els Consells Escolars són els òrgans de govern dels centres docents i tenen representació dels diferents sectors que formen la comunitat educativa: mestres, alumnes (Secundària), pares i mares, personal d’administració i Ajuntament.
És un òrgan de govern on és important la participació de tots, on s’informa, es debat i es consensuen les decisions més significatives que atenyen a tota l’escola.
Per això us demanem que passeu pel vestíbul de l’escola a comprovar que consteu en el cens electoral, condició indispensable per a poder participar en el procés (presentar candidatures i votar).
Animeu-vos a participar!

Cliqueu al damunt de la següent imatge per veure el calendari i el procés electoral: